Województwo zachodniopomorskie, Domy Opieki

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie.   Przeznaczony  jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Ma charakter ponadgminny. Jest to jednostka stacjonarna, samodzielna i opiekuńczo-terapeutyczna,...
Jest to placówka świadcząca całodobowe usługi na poziomie ustawowego standardu w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Przeznaczona dla osób przewlekle...

1