Województwo zachodniopomorskie, Konserwacja Zabytków