Województwo zachodniopomorskie, Naprawy Nawierzchni Lotniskowych