Województwo zachodniopomorskie, pralnie, farbiarnie