Województwo zachodniopomorskie, Stacja uzdatniania Wody