Województwo zachodniopomorskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

- Rozwijanie inicjatyw i działań zmierzających do poprawienia komunikacji społecznej i wizerunku osób chorych psychicznie; - Wspieranie i umożliwianie rozwoju indywidualnych zdolności i aktywności...
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Pomocy Senior Dygowo. Misja: Naszym celem jest wsparcie finansowe i rzeczowe osób w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Ul. Drawska 17 78-540 Kalisz Pomorski
94 3*** 63
Misja: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach...
ul. Wolińska 6 72-400 Kamień Pomorski
519 ***995
Do zadań koła należy: 1) prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami ustawy, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone roczne plany...
Cele organizacji:   Obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz praw i interesów członków Związku i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem warunków socjalno...

1 2 »