Województwo zachodniopomorskie, Szkoły Publiczne

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKAEUROPEJSKIE MOŻLIWOŚCI
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9: VIII Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 26
Nazwa Szkoły: w jej historii zmieniała się wiele razy. Dzisiaj: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Stały pozostał adres. Trwała jest pozycja w kształceniu...

1