Województwo zachodniopomorskie, Zakłady Komunalne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. funkcjonuje od 1993 roku. Jest to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , która powstała przy udziale gminy Kamień Pomorski...
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w miejscowości Barlinekświadczy kompleksowe usługi komunalne. Zajmujemy się wywozem różnego rodzaju śmieci i odpadów. Dysponujemy nowoczesnymi...
Gospodarka odpadami, segregacja, kompostowanie odpadów organicznych. Selektywne sortowanie odpadów, zbiórka odpadów niebezpiecznych - baterie, Transport odpadów. Godziny...
Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o. o. świadczy profesjonalne usługi komunalne w miejscowości Drawno. W zakresie usług zakładu znajduje się zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, działalność wod.-kan.,...
Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie uprzejmie informuje, że przyjęła korzystną dla mieszkańców interpretację...

1