Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Uzależnienia > podkarpackie > Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

SOWiIK udziela pomocy psychologicznej oraz wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym, których rodziny znalazły się w ostrym kryzysie, zagrożone są poważnymi urazami fizycznymi i psychicznymi lub przeżyły poważną stratę (przemoc, nagła śmierć bliskiej osoby, wypadek, ciężka choroba, pożar, powódź). Ośrodek pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, małżeńskich, materialno-bytowych związanych z zaistniałym kryzysem. itp.

Słowa kluczowe: Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej stalowa wola, pomoc psychologiczna stalowa wola, interwencja kryzysowa stalowa wola, psychoterapia stalowa wola, terapia stalowa wola, wsparcie psychologiczne stalowa wola, psycholog stalowa wola,