Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZOZ Stalowa Wola

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Uzależnienia > podkarpackie > Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZOZ Stalowa Wola

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZOZ Stalowa Wola

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jako podmiot leczniczy wykonujący świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu realizuje:


1. działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej,
2. programy psychoterapii uzależnień (program podstawowy i program pogłębiony),
3. programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie (program psychoterapii dla członków rodzin),
4. indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze oraz rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
5. działania konsultacyjno-edukacyjne dla człoków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.


Oddział Całodobowy i Oddział Dzienny:
ul. Dąbrowskiego 7
37-464 Stalowa Wola


Przychodnia:
ul. Wiejska 17
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax: (15) 822-19-84

Słowa kluczowe: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZOZ Stalowa Wola , Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu Stalowa Wola , SPZOZ Stalowa Wola , Oddział Całodobowy i Oddział Dzienny Stalowa Wola , Oddział Całodobowy leczenia uzależnień Stalowa Wola , Oddział Dzienny leczenia uzależnień Stalowa Wola , Przychodnia Tarnobrzeg , psychoterapia uzależnień Stalowa Wola , ośrodek dla osób uzależnionych od alkoholu Stalowa Wola , oddział dla uzależnionych od alkoholu Stalowa Wola ,