Ala Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Wrocław

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Szkoły Niepubliczne > dolnośląskie > Ala Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Wrocław

Ala Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Wrocław

ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie to Liceum Ogólnokształcące i Liceum Sztuk Plastycznych tworzące zespół szkół, stanowiąc w nim jeden mocno zintegrowany organizm. Szkoły „ALA” zostały powołane z myślą o uczniach pragnących intensywnie rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne oraz zainteresowanych dziejami kultury i jej współczesnym obrazem. W „ALA” proponujemy nowatorski system dydaktyczno-wychowawczy, który pomaga rozwijać osobiste predyspozycje i pozwala na zaspokojenie własnych potrzeb uczenia się. Praca w szkołach oparta jest na zindywidualizowanym planie i toku nauki. Uczniowie mają możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych możliwości i zainteresowań. Szkoły charakteryzuje też odejście od rywalizacji i porównywania między uczniami na rzecz wzajemnego okazywania wsparcia i współpracy. Cała społeczność szkoły współpracuje w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, wspólnego poszukiwania prawdy i wartości, w relacjach budowanych na zasadach dialogu personalnego. Nasza szkoła pozwala podejmować decyzję o sposobie nauki i jednocześnie pozwala ponosić odpowiedzialność za swój wybór. Uczeń może określać tok nauki, sposób uczestnictwa w zajęciach, program nauki. Nie jest przypisywany do klasy, ale sam wybiera grupę. Szkoła przystosowuje się do możliwości psychofizycznych ucznia; odwrotnie niż w szkole tradycyjnej. Chcemy, żeby była to szkoła dobrych relacji. Nie ma podziału na nauczyciele -uczniowie, gdzie dwie strony się zmagają. Chcemy ze sobą współpracować. Tak jak w szkole tradycyjnej uczeń poddany jest sztywnemu systemowi nauki, w naszej szkole on sam może to zmienić. Może w jednym roku zaliczyć materiał z całego przedmiotu na przykład z fizyki, a przez następne lata zajmować się czymś innym. Albo też odwrotnie. Fizykę zaliczyć w innych semestrach. System organizacyjny szkoły pozwala, aby to szkoła przystosowywała się do możliwości ucznia; jeżeli On tego chce.

Godziny otwarcia
pon-pt xxxx

Słowa kluczowe: Ala Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie. Wrocław , liceum artystyczne Wrocław , licea artystyczne Wrocław , fotografia Wrocław , wizaż Wrocław , charakteryzacja Wrocław , reklama wizualna Wrocław , aranżacja przestrzeni Wrocław , liceum sztuk pięknych Wrocław , liceum artystyczne Wrocław ,