EUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI JELENIA GÓRA

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Fundacje, Spółdzielnie Socjalne > dolnośląskie > EUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI JELENIA GÓRA

EUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI JELENIA GÓRA

Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” w Jeleniej Górze została założona w 2007r. przez Pana Romana Kuty. Pomysł utworzenia Fundacji powstał w wyniku następstwa wypadku komunikacyjnego w dniu 07.04.2005r. kiedy to Pan Roman Kuty był poszkodowanym. Ciężki czas zabiegów operacyjnych kręgosłupa, rehabilitacji, procedur sądowych, bezbronność i nieświadomość postępowań powypadkowych, skłonił go do utworzenia Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc". Celem edukowania i wspierania osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz innych. Postawił za jeden z głównych celów na edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej, dorosłych i seniorów.  

W związku z powyższym, Roman Kuty chce poprzez pomoc innym spłacić daną mu szansę od Boga.  

Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc" powstała w celu niesienia wszechstronnej pomocy dla dobra społeczeństwa ponad podziałami, na rzecz godnego życia jednostek i rodzin, w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Organizuje akcje:


-oddawania krwi
-rejestracji dawców szpiku kostnego
-pomocy powodzianom w Bogatyni, Maciejowej, Olszynie
- paczek żywnościowych
-współfinansowania wycieczek dla dzieci z Domów Dziecka i najuboższych rodzin
-pomoc dzieciom
-pomoc poszkodowanym
-pomoc niepełnosprawnym

Słowa kluczowe: EUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI SERDECZNA POMOC JELENIA GÓRA , FUNDACJA SERDECZNA POMOC JELENIA GÓRA , POMOC DZIECIOM JELENIA GÓRA , POMOC POSZKODOWANYM JELENIA GÓRA , POMOC NIEPEŁNOSPRANYM JELENIA GÓRA , REHABILITACJA JELENIA GÓRA , EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA JELENIA GÓRA , JELENIA DOLNOŚLĄSKIE , FUNDACJA SERDECZNA POMOC DOLNOŚLĄSKIE , POMOC DZIECIOM DOLNOŚLĄSKIE , POMOC POSZKODOWANYM DOLNOŚLĄSKIE , POMOC NIEPEŁNOSPRANYM DOLNOŚLĄSKIE , REHABILITACJA DOLNOŚLĄSKIE , EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA DOLNOŚLĄSKIE , FUNDACJA SERDECZNA POMOC , POMOC DZIECIOM , POMOC POSZKODOWANYM , POMOCNIEPEŁNOSPRANYM , REHABILITACJA , EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA ,