Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Tczew

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > pomorskie > Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Tczew

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Tczew

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia,

Prowadzenie różnorodnych usług w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji, rewalidacji i terapii,

Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodziny, a w szczególności grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagajcych rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo,

Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają, przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej,

Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia,

Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności,

Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, terapeutów oraz wolontariuszy,

Nazwa obiektu: Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Tczew
Branża: Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Wigury 84
83-110 Tczew
Tel: 58 53 166 48
Tel: 58 53 007 56
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Strona www: http://www.psouutczew.cba.pl
E-mail: wtz.tczew@psouu.org.pl

Słowa kluczowe: Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Tczew , stowarzyszenie na rzecz osób z upsledzeniem umysłowym Tczew , zajecia terapeutyczno-rehabilitacyjne w Tczewie , społeczne charytatywne organizacje Tczew ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Galeria