Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > mazowieckie > Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa

Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa

Podstawowymi celami Związku są:
* ochrona praw i występowanie jako reprezentacja członków wobec związków zawodowych pracowników , organów władzy,
* administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także podejmowanie starań o podnoszenie jakości usług geodezyjnych świadczonych w kraju,
* dbałość o ich profesjonalne wykonywanie,
* zgodność działań z przepisami prawa i zasad etyki zawodowej.


Powyższe cele są realizowane poprzez:
-  opiniowanie (na wniosek zainteresowanych organów i z inicjatywy własnej) aktów prawnych dotyczących zakresu działania członków Związku, a także występowanie w tych sprawach z wnioskami i postulatami;
-  współpracę z organami władzy i administracji publicznej, w szczególności z ministrami właściwymi ze względu na przedmiot działalności członków Związku, głównym geodetą kraju, wojewodami, organami samorządu terytorialnego;
- promowanie i reklamowanie usług świadczonych przez członków Związku, a także udzielanie im referencji;
- świadczenie dla członków Związku porad  fachowych, organizacyjnych, handlowych oraz wymiany doświadczeń;
- inne działania, których potrzeba i możliwość realizacji wynikną w toku działania Związku.

Nazwa obiektu: Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa
Branża: Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki, Geodezja, Kartografia
Województwo: mazowieckie
Adres: Ul. Łucka 7/9, pok. 221
00-842 Warszawa
Tel: 22 658 66 67
Tel: 695 252 943
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Fax: 22 658 66 67
Strona www: http://www.geodezja-komerc.com.pl
E-mail: kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl

Słowa kluczowe: Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa , Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa , Związek Geodezyjno-Kartograficzny Warszawa , Krajowy Związek Geodezyjno-Kartograficzny Warszawa , Związek Geodezyjny Warszawa , geodezja Warszawa ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Galeria