Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o Żywiec

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Zakłady Komunalne > śląskie > Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o Żywiec

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o Żywiec

Przedmiotem działalności MPWiK jest:

* produkcja wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody, pochodzącej z ujęć na rzece Koszarawie * oczyszczanie ścieków doprowadzanych z miasta Żywca i kilku sąsiednich gmin * świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych dla klientów poprzez:

- dostarczanie wody pitnej do wszystkich odbiorców poprzez sieć wodociągową, której jakość jest nadzorowana poprzez bieżące kontrole wykonywane w naszym laboratorium

- odbiór ścieków bytowych i przemysłowych z rejonu Żywca i kilku sąsiednich gmin poprzez własną sieć kanalizacyjną i budowaną przez Związek Międzygminny w Ramach Programu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie".

* laboratoryjna kontrola jakości wody pobieranej i uzdatnionej * nadzór i laboratoryjna kontrola ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej * eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

* wdrażanie nowych technologii poprawiających jakość świadczonych usług poprzez modernizację i rozbudowę istniejących obiektów w celu spełnienia obowiązujących norm i dyrektyw unowocześniania gospodarki wodno-ściekowej * stałe utrzymywanie kontaktów z młodzieżą szkolną poprzez oprowadzanie po obiektach Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody i wyjaśnienie zachodzących procesów

 

Godziny otwarcia Pon - Pt 7:00 - 15:00

Słowa kluczowe: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o Żywiec, wodociągi Żywiec, kanalizacja Żywiec, ścieki Żywiec, woda Żywiec, wodociągi podbeskidzkie Żywiec,