Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych Mniów

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Uzależnienia > świętokrzyskie > Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych Mniów

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych Mniów

Ośrodek jest położony w sąsiedztwie Gór Świętokrzyskich w osadzie Pałęgi 30 km od Kielc.


Przyjmujemy osoby uzależnione od narkotyków i leków  w wieku 15 – 30 lat (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od tych ram wiekowych), także z uzależnieniami współistniejącymi: (hazard, komputer, internet, alkohol). Ośrodek dysponuje 15 miejscami i posiada całodobową opiekę terapeutyczną.


Terapia uzależnień w naszym Ośrodku trwa od 6 do 12 miesięcy w zależności od indywidualnych potrzeb chorego. Leczenie jest podzielone na kilka etapów, gdzie z każdym kolejnym pacjent pracuje nad sobą coraz intensywniej. Końcowy efekt leczenia uzależnień, odwyku w naszym Ośrodku jest możliwy tylko dzięki obopólnej współpracy. Odpowiednia motywacja, dobrana indywidualnie terapia i właściwa atmosfera pomagają w szybszym powrocie do zdrowia. Każdy uzależniony podejmuje z nami współpracę dobrowolnie, a także może z niej w każdej chwili zrezygnować.


Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do pacjenta oraz profesjonalną diagnozę. Program realizowany jest poprzez terapię indywidualną, pracę z rodziną, metodę społeczności terapeutycznej, zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności społecznych, ergoterapię.
Ponadto oferujemy terapię zajęciową, rozwojową, terapeutyczne obozy letnie i zimowe (spływ kajakowy, wędrówki górskie). W ośrodku można rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Mamy pracownię komputerową, ceramiczno-garncarską, plastyczną, ogród, salę rekreacyjną, boisko. Przy ośrodku aktywnie działa Trzeźwe Koło Górskie PTTK oraz sekcja turystyki rowerowej.


FORMY TERAPII:
1. Terapia grupowa:
? zebrania społeczności terapeutycznej (omawiana jest codzienna aktywność członków Społeczności oraz ich sprawy);
? społeczność główna (omawiane są ważne sprawy pacjentów związane z ich terapią);
? społeczność interwencyjna (udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysowej);
? czynności dnia codziennego;
? warsztaty terapeutyczne.


2. Terapia indywidualna:
? prowadzenie terapii przez wyznaczonego terapeutę (diagnoza, indywidualny program terapii);
? badania psychologiczne, psychoterapia indywidualna;
? indywidualny kontakt z duszpasterzem Ośrodka;
? badania oraz konsultacje lekarskie i psychiatryczne.

Słowa kluczowe: Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych Pałęgi , Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych Mniów , Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem Pałęgi , Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem Mniów , leczenie uzależnień Pałęgi , ośrodek leczenia uzależnień Pałęgi , alkoholizm Pałęgi , Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem , Ośrodek Rehabilitacji ,