Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca Częstochowa

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Hospicja > śląskie > Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca Częstochowa

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca Częstochowa

Nasze hospicjum znajduje się w Częstochowie. Zostało ono powołane w 2000 roku z inicjatywy Wandy Gwiazdy-Domagały, późniejszego prezesa Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca. Na początku nasza działalność obejmowała tylko dzieci z chorobą nowotworową w zaawansowanym stadium, potem objęliśmy opieką także osoby starsze.

Głównym celem naszego hospicjum jest promocja i organizacja opieki hospicyjnej, a także współpraca i niesienie pomocy jednostkom o zbliżonym charakterze. Współdziałamy z Hospicjum Domowym NZOZ SPL i Poradnią Opieki Paliatywnej.

Zajmujemy się opieką paliatywną dla dzieci, młodocianych i dorosłych z przewlekłymi, postępującymi oraz nieuleczalnymi schorzeniami. Niesiemy materialną pomoc dla pacjentów i ich rodzin, promujemy filozofię hospicyjną, prowadzimy program wsparcia dla rodzin i ich bliskich, także w okresie żałoby. Kształcimy w dziedzinie opieki onkologicznej, paliatywnej i psychoonkologicznej. Do naszych zadań należy organizacja sympozjów, kursów oraz naukowych spotkań w Polsce i za granicą.

Aktywnie przeciwdziałamy patologiom społecznym i uzależnieniom, promujemy sztukę i kulturę, upowszechniamy turystykę i sport. Działamy na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Naszym celem jest profilaktyka i promocja zdrowia, opiekowanie się pacjentami chorymi onkologiczne oraz ich bliskimi.

Oferujemy pomoc społeczną dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałamy izolacji osób i rodzin, gdy wynika to z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych.

Uzupełnienie oferty stanowi promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób, które pozostają bez pracy.

Zapraszamy do kontaktu.

Przekaż 1% na Hospicjum – pomaganie nic nie kosztuje

Aby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS organizacji pożytku publicznego 0000137415, a samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Wierzymy, że w tym roku będziecie Państwo z nami wspierając nasze działania.

Bardzo dziękujemy za Państwa ofiarność.

Za jeden procent podatku.

1% podatku naprawdę może wiele zmienić


Jak przekazać 1% podatku?1proc

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000137415

Kontakt:

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA

ul. Kopernika 34
42-200 Częstochowa

Tel: 34 361 02 91 08.00 – 16.00
Kom.: 605 883 839 całodobowo

www.hospicjumczestochowa.pl

KRS: 0000137415

HOSPICJUM DOMOWE
Poradnia Medycyny Paliatywnej

Zasady rejestracji:

    pacjenci z chorobą nowotworową
    ze skierowaniem od lekarza Rodzinnego lub Onkologa
    od poniedziałku do piątku w siedzibie placówki w godzinach 08.00 – 16.00

    …jesteśmy dla Państwa, by życie z chorobą nowotworową było łatwiejsze

Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca Częstochowa , opieka paliatywna Częstochowa , opieka paliatywna dla dzieci Częstochowa , opieka paliatywna dla dorosłych Częstochowa , hospicjum Częstochowa , hospicjum domowe Częstochowa , hospicjum całodobowe Częstochowa , opieka dla nieuleczalnie chorych Częstochowa , likwidacja bólu Częstochowa , fundacja Częstochowa , uśmierzanie bólu Częstochowa , stowarzyszenie Częstochowa , hospicjum dla nieuleczalnie chorych Częstochowa , opieka dla chorych na raka Częstochowa , pomoc psychologiczna dla chorych na raka Częstochowa , pomoc psychologiczna dla nieuleczalnie chorych Częstochowa , pomoc dla nieuleczalnie chorych Częstochowa , domowa opieka paliatywna Częstochowa , opieka paliatywna dla młodocianych Częstochowa , program wsparcia dla rodzin nieuleczalnie chorych Częstochowa , szkolenie wolontariuszy Częstochowa ,nabór wolontariuszy Częstochowa , opieka nad pacjentami chorymi onkologicznie Częstochowa , działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Częstochowa , 1% dla hospicjum Częstochowa ,