Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem Opole

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > opolskie > Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem Opole

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem Opole

KRS 0000033786
PRZEKAŻ 1% PODATKU
BGŻ SA O/OPOLE NR 40 2030 0045 1110 0000 0043 2490

 

Misja:

 1. WTWzK działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
 2. Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych.
 4. Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym.
 5. Budzenie wrażliwości społecznej i środowisk do działania na rzecz niepełnosprawnych.
 6. Organizacja turnusów, zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów itp.
 7. Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

 

Prowadzone działania:

 1. Głównym programem jest przygotowanie się do Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i Paraspartakiady we współpracy z Urzędem Miasta Opole oraz MOPR w Opolu.
 2. Programy w zakresie integracji, kultury, sportu, turystyki.
 3. Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem na terenie województwa i województw ościennych (Katowickie - dawne woj.. Wrocławskie- uczestnictwo w kampaniach).
 5. Współpraca z PFRON Oddział Opole.
 6. Współpraca z palatynatem Nadrenii.
 7. Organizacja wystaw plastycznych i fotograficznych osób niepełnosprawnych, indywidualnych i organizacji (wojewódzkie).
 8. Przeglądy zespołów i kapel osób niepełnosprawnych (wojewódzkie).

Nazwa obiektu: Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem Opole
Branża: Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
Województwo: opolskie
Adres: ul. Św. Wojciecha 5
45-023 Opole
Tel: 77 453 96 75
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Fax: 77 453 96 75
Strona www: http://www.wtwzk.opole.pl
E-mail: towarzystwo1@wp.pl

Słowa kluczowe: Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem Opole , Towarzystwo Walki z Kalectwem Opole , działania na rzecz inwalidów Opole , działania na rzecz niepełnosprawnych Opole , profilaktyka niepełnosprawności dzieci Opole , profilaktyka niepełnosprawności młodzieży Opole , profilaktyka niepełnosprawności dorosłych Opole , niepełnosprawni Opole , wystawy plastyczne i fotograficzne osób niepełnosprawnych Opole , przeglądy zespołów i kapel osób niepełnosprawnych Opole , przeglądy zespołów i kapel osób niepełnosprawnych opolskie , organizacja wycieczek dla niepełnosprawnych Opole , wycieczki dla osób starszych Opole , organizowanie wycieczek turystycznych dla niepełnosprawnych Opole , organizacja turnusów rehabilitacyjnych Opole , krs 0000033786 , Towarzystwo Walki z Kalectwem opolskie , działania na rzecz inwalidów opolskie , działania na rzecz niepełnosprawnych opolskie , profilaktyka niepełnosprawności dzieci opolskie , profilaktyka niepełnosprawności młodzieży opolskie , profilaktyka niepełnosprawności dorosłych Opole , niepełnosprawni opolskie , wystawy plastyczne i fotograficzne osób niepełnosprawnych opolskie , przeglądy zespołów i kapel osób niepełnosprawnych opolskie , organizacja wycieczek dla niepełnosprawnych opolskie , wycieczki dla osób starszych opolskie , organizowanie wycieczek turystycznych dla niepełnosprawnych opolskie , organizacja turnusów rehabilitacyjnych opolskie ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Galeria