Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Im. Alcide De Gasperi Józefów

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Wyższe Szkoły > mazowieckie > Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Im. Alcide De Gasperi Józefów

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Im. Alcide De Gasperi Józefów

O szkole:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi prowdzi kształcenie na studiach wyższych I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

1.Administracja

2.Pedagogika

3.Zarządzanie

4.Ochrona środowiska

5.Bezpieczeństwo wewnętrzne

6.Studia podyplomowe

7.Kursy dokształcające


Godziny otwarcia:

 

Pon.-xx

Słowa kluczowe: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Imienia Alcide De Gasperi Józefów , Administracja Józefów , Pedagogika Józefów , Studia Podyplomowe Józefów , Kursy Dokształcające Józefów , Wyższa Szkoła Józefów , Studia Wyższe Józefów , Zarządzanie Józefów ,