Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Szkoły Niepubliczne > świętokrzyskie > Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Szanowni Państwo

Informujemy, że

z dniem 09 maja 2016 r. Uczelnia została postawiona w stan likwidacji.

Likwidatorem uczelni został Pan Gerard Osaica.

W związku z powyższym zmianie uległa nazwa jednostki na:

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskego w Kielcach w likwidacji.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 30 września 2016 r.

Uczelnia przestała prowadzić działalność dydaktyczną.

Słowa kluczowe: Wyższa Szkoła Handlowa imienia Bolesława Markowskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Handlowa imienia Bolesława Markowskiego w Kielcach , bezpieczeństwo wewnętrzne Kielce , budownictwo Kielce , ekonomia Kielce , bezpieczeństwo pracy Kielce , audyt ekonomiczny Kielce , kontrola i audyt wewnętrzny Kielce , administracja Kielce , logistyka Kielce , rachunkowość finansowa Kielce , rachunkowość i finanse Kielce , studia dzienne Kielce , studia Kielce , studia niestacjonarne Kielce , studia podyplomowe Kielce , studia stacjonarne Kielce , studia zaoczne Kielce , szkoły Kielce , szkoły wyższe Kielce , transport Kielce , wyższa szkoła handlowa Kielce , zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Kielce , zarządzanie Kielce , zarządzanie zasobami ludzkimi Kielce , pożarnictwo Kielce , zarządzanie kryzysowe Kielce , ratownictwo Kielce , eksploatacja obiektow budowlanych Kielce , coaching Kielce , psychologia biznesu Kielce , efektywność energetyczna Kielce , turystyka medyczna Kielce ,