Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Zakłady Komunalne > śląskie > Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik

Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik

DZIAŁ CMENTARZY KOMUNALNYCH Świadczenie usług cmentarnych oraz utrzymanie i władanie obiektami cmentarnymi jest odrębną formą działalności, nie związaną bezpośrednio z branżą wiodącą Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dział Cmentarzy Komunalnych - DCK - ma swoją siedzibę w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Rudzkiej 70B, na terenie cmentarza komunalnego.

Usługi cmentarne i inne o charakterze funeralnym

Czynności na obiektach cmentarnych realizowane są na zlecenie osób fizycznych i innych wg ustaleń z osobami zamawiającymi i obejmują pełny zakres usług cmentarnych związanych z pochowaniem zwłok, prochów (szczątek) i dalsze czynności przy obsłudze grobów, w tym:

Wykopanie i przygotowanie do pogrzebu grobu, tzn. pojedynczego lub głębinowego oraz dziecięcego. Zasypanie grobu po ułożeniu trumny i uformowanie nagrobków (inhumacja). Czynności umieszczenia urny z prochami osoby zmarłej w niszy ściany kolumbarium lub niszy ziemnej do wydzielonych części cmentarza lub w grobie ziemnym. Czynności pogrzebania prochów osoby zmarłej w Kręgu Pamięci. Pochowanie zwłok w tzw. Rybnickiej Alei Zasłużonych. Zlecone czynności kamieniarskie przy przygotowaniu do pogrzebu w grobowcu. Obsługa obiektu Mogiły Zbiorowej i otoczenia z wszystkimi jej elementami. Przewóz trumny (urny) pojazdem MELEX na terenie cmentarza (przy pogrzebie). Kosmetyka i przygotowanie zwłok do pogrzebu. Wykonanie czynności ekshumacyjnych i innych. Udostępnienie i obsługa kaplicy i przechowalni zwłok w Domach Pogrzebowych. Drugim elementem usług cmentarnych jest prowadzenie administracji cmentarzy komunalnych na terenie miasta Rybnika. Administrowaniu (zarządzaniu) podlegają cztery cmentarze komunalne o łącznej powierzchni 18,0075 ha,

w dzielnicy Północ przy ul. Rudzkiej 70B o pow. 11.3105 ha w dzielnicy Chwałowice, przy ul. Kamiennej o pow. 2.6942 ha w dzielnicy Chwałęcice, przy ul. Karłowej o pow. 0.5824 ha w dzielnicy Boguszowice Stare, przy ul. Zadumy o pow. 3.4204 ha oraz pawilon handlowy przy cmentarzu parafii rzymsko-katolickiej MBB w Rybniku ul. Cmentarna nr 30.

Czynności zarządu polegają tu na:

Prowadzeniu ksiąg wieczystych i nadzór nad ewidencją ksiąg prowadzonych przez dzierżawców. Prowadzeniu ksiąg grobów i nadzór nad ewidencją ksiąg prowadzonych przez dzierżawców. Prowadzeniu ksiąg cmentarnych i aktualizacji ewidencji, rezerwacji i innych czynności prawnych, wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Całorocznym utrzymaniu elementów cmentarza: drogi i ścieżki, urządzenia techniczne na cmentarzu (wodę, elektryczne, ogrodzenie), wywozu odpadów i śmieci, pielęgnacja drzew i krzewów, koszenie trawników, itp. Całoroczne utrzymanie obiektów budowlanych - domy pogrzebowe z wszystkimi urządzeniami technicznymi, parkingi, oświetlenie zewnętrzne terenu, urządzenia sanitarne . Utrzymanie grobów po pogrzebach z Ośrodka Opieki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej, m.in. sprzątanie, obsada kwiatami i pielęgnacja, itp.

Godziny otwarcia Pon - Pt 6:00 - 15:00

Słowa kluczowe: Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik,Tereny zieleni miasta Rybnik,Kompostownia odpadów roślinnych Rybnik,cmentarz komunalny Rybnik,cmentarz miejski Rybnik,