Województwo lubuskie, Domy Opieki

•Ośrodek jest placówką turnusową, przeznaczoną maksymalnie dla 30 wychowanków. Czas trwania turnusu - 1 semestr, pobyt może zostać przedłużony na drugi turnus na wniosek rodziców...
Na terenie Powiatu Wschowskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Dom znajduje się przy ul. Pl. Św.Jana 1 i jest typem placówki dla...

1