Województwo opolskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem działającym od 2002 r. w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki,...
Stowarzyszenia rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK". Warsztaty Terapii Zajęciowej Mieszkowice. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie rozpoczęły swoją działalność 16 grudnia 2004 r, z inicjatywy...
Celami związku są:Obrona praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji, a w szczególności:1. ochrona policjantów i ich rodzin oraz emerytów...

« 1 2