Województwo pomorskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Gdańsk, działa od 1993 roku na podstawie wpisu do rejestru ośrodków edukacji pozaszkolnej Kuratorium...
Cele statutowe:   Obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych, organizowanie opieki specjalnej...
1. Związek nosi nazwę Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic, zwany dalej Związkiem. Związek stosownie do zasad wyrażanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski i Ustawie o Związkach...
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych powstało w 2002 roku w Gdyni. Stowarzyszenie 11 kwietnia 2011 r. zmieniło nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych....
Misja: Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz gminy Konarzyny i jej mieszkańców, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,...
Odwiedź nas na Facebooku!https://www.facebook.com/casgdyniapl Centrum Aktywności Seniora (CAS) jest jednostką budżetową powołaną mocą uchwały Rady Miasta Gdyni, która rozpoczęła swą działalność...
Misja: Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii, ułatwiających powrót do pracy zawodowej i życia rodzinnego. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego...
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA® jest kontynuacją kilku organizacyjnych form zainicjowanych przez dr Zofię Zaorską; zostało powołane w styczniu 1995 roku. Jest organizacją...
NUMER KONTA FUNDACJI KONTO IDEA BANK; 33 1950 0001 2006 0226 7304 0002
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
603-***928
Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej powstało w 1996 r. (pierwsza nazwa: Związek Miast Autostrady Transeuropejskiej - Północ-Południe). Autostrada ta ma połączyć porty w Gdyni /Gdańsku...

1 2 3 »