Województwo pomorskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Stowarzyszenie zajmuje się działalnością rehabilitacyjno - leczniczą na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski. Celem jest otoczenie podopiecznych efektywną pomocą i opieką, a przede wszystkim ułatwieniem...
Nasze Stowarzyszenie realizuje wiele przedsięwzięć wpisanych w Statucie, m.in. współfinansuje działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego od lipca 2007 r. w Jego strukturze, a istniejącego...
Jesteśmy stowarzyszeniem, którego głównym celem jest organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, ich rodzin oraz opiekujących się nimi placówek...
RAZEM WALCZMY Z RAKIEM PŁUCA! Prosimy o wsparcie i przekazanie podatku dochodowego:   KRS: 0000126412     PKO BP I Oddział w Gdańsku Nr konta: 54 1020 1811 0000 0302 0073...
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu...

« 1 2 3