Województwo pomorskie, Wodociągi, Kanalizacja

Ul. Łąkowa 35/38 80-743 Gdańsk
58 3*** 00
Spółka powstała 1 sierpnia 1993r. w wyniku przekształceń własnościowych likwidowanego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta...
Firma REKNICA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy.   Świadczenie usług i obsługa odbiorców prowadzona...
SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA "SWARZEWO" Zlewnia oczyszczalni ścieków Spółki Wodno-Ściekowej "Swarzewo" obejmuje tereny należące do Powiatu Puckiego. Do Spółki Wodno-Ściekowej należą...

1