Województwo pomorskie, Zgromadzenia Zakonne

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Siostry Pallotynki w Gdańsku. Celem naszym jako Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać...

1