Województwo warmińsko-mazurskie, Naprawy Nawierzchni Lotniskowych