Dom Kultury w Ozimku
Dom Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku został przekazany do użytku mieszkańcom w maju 1953 r i w tamtym czasie należał do największych i najpiękniejszych placówek na Opolszczyźnie. Placówka została zbudowana z inicjatywy "Huty Małapanew" i pełniła funkcję Zakładowego Domu Kultury który organizował i aktywizował środowiska na rzecz działalności kulturalnej. Od września 1994r Dom Kultury w Ozimku na mocy uchwały Rady Miasta uzyskał status placówki samorządowej.


Zakres działalności Domu Kultury to przede wszystkim:
- rozpoznawanie potrzeb i aktywizacja środowisk na rzecz aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez dostęp do kultury i sztuki,
- przybliżanie wartości narodowych i tradycji regionalnych
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego
- prowadzenie działalności bibliotecznej


Aktywność środowiska przejawia się w działalności następujących sekcji: Tanecznej (zespoły mażoretkowe Gama, Mini Gama, Diament, Fiołki, Dzwoneczki, zespół tańca orientalnego Kaszmir, Break Dance), Teatralnej (Teatr Fieter, ZeTeatr, Teatr KTO?), Plastycznej (pracują grupy: Wesołe Pędzelki, Mistrzowie Pędzla,Atelier), Fotograficzna-Fotokomórka, Studio Piosenki NONET, Ozimska Orkiestra Dęta.


Ponadto na terenie gminy Ozimek działa 7 amatorskich zespołów folklorystycznych: Babie Lato, Dialog, Dzióbki, Grodziec, Jutrzenka, Heidi, Opolskie Dziołchy.


Dom Kultury w Ozimku jest organizatorem przeglądów, spektakli teatralnych, warsztatów, plenerów malarskich, konkursów, koncertów: Koncertu Noworocznego, Rejonowego Przeglądu Zespołów Jasełkowych,Festiwalu Piosenki Dziecięcej DO-RE-MI, Plenerowych Spotkań Dziecięcych Korowodów Marzankowych, Ozimskiej Nocy Teatralnej, Festiwalu Zespołów Mażoretkowych, Dni Ozimka, Jesiennego pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej, Ozimskich Konfrontacji Folklorystycznych, Konkursu na Szopkę Betlejemską i Ozdobę Choinkową, cyklu koncertów Hej kolęda, kolęda.


Integralną częścią Domu Kultury jest Miejska i Gminna Biblioteka wraz z 5 Filiami (w Grodźcu, Krasiejowie, Szczedrzyku, Dylakach, Krzyżowej Dolinie). Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie czytelnictwa wiedzy i kultury wśród mieszkańców gminy. W swoich zbiorach biblioteka posiada łącznie ponad 96 tysięcy książek (w tym wiele nowości), a także czasopisma bieżące. We wszystkich placówkach można skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.


Dom Kultury oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku są placówkami o dużym potencjale kulturotwórczym i mają olbrzymi dorobek w upowszechnianiu szeroko pojętej kultury i aktywizacji kulturalnej poszczególnych środowisk.

Nazwa obiektu: Dom Kultury w Ozimku
Branża: Domy Kultury
Województwo: opolskie
Adres: Ul. Dłuskiego 4
46-040 Ozimek
Tel: 77 465 11 39
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Fax: 77 465 11 39
Strona www: http://www.dk.ozimek.pl
E-mail: biuro@dk.ozimek.pl

Słowa kluczowe: Dom Kultury w Ozimku , sekcja teatralna Ozimek , orkiestra dęta Ozimek , studio piosenki Nonet Ozimek , wypożyczalnia strojów Ozimek , sekcja zespołów mażoretkowych Ozimek , zespół tańca orientalnego Ozimek , zespół tańca folklorystycznego Ozimek , plenery malarskie Ozimek ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Galeria