Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Instytuty > mazowieckie > Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy. Laboratoria, woda, powietrze, przyroda- badania. Warszawa (mazowieckie).


Nasz Instytut świadczy od wielu lat kompleksowe usługi naukowo-badawcze oraz doradczo-eksperckie w dziedzinie ochrony środowiska. Prowadzimy badania naukowe, stosujemy metody analityczne, przeprowadzamy badania ekotoksykologiczne.


Mamy laboratoria, gdzie poddajemy ocenie próbki analizując ich właściwości fizyko-chemiczne. Wykonujemy badania (woda, powietrze, hałas, odpady) analizując ich wpływ czynników na środowisko.

Słowa kluczowe: Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa , laboratoria Warszawa , ścieki Warszawa , woda Warszawa , powietrze Warszawa , przyroda Warszawa , hałas Warszawa , odpady Warszawa , klimat Warszawa , ekofizjografia Warszawa , instytut ochrony środowiska Warszawa , ochrona środowiska Warszawa , wody powierzchniowe Warszawa , wody gruntowe Warszawa , zmiany klimatyczne Warszawa , ocieplenie klimatu Warszawa , gazy cieplarniane Warszawa , ośrodek badawczy Warszawa , środowisko Warszawa , instytut Warszawa , przyroda Warszawa , ochrona środowiska Warszawa , ekologia Warszawa , ochrona atmosfery Warszawa , ochrona klimatu Warszawa , ochrona przed hałasem Warszawa , ochrona krajobrazu Warszawa , ochrona żywych zasobów przyrody Warszawa ,