Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Zarząd Wojewódzki w Opolu

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > opolskie > Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Zarząd Wojewódzki w Opolu

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Zarząd Wojewódzki w Opolu

Celami związku są:
Obrona praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji, a w szczególności:
1. ochrona policjantów i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed obniżeniem poziomu życia;
2. ochrona prawna policjantów;
3. wpływanie na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów;
4. nadzór nad realizacją zadań z zakresu bhp i medycyny pacy, profilaktyki medycznej;
5. kierowanie Społeczną Inspekcją pracy oraz współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy;
6. realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów;
7. uprawianie kultury fizycznej, zapewnienie wypoczynku po służbie i dla rodzin;
8. ochronę interesów i świadczeń zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin;
9. zapewnienie właściwych świadczeń emerytalno-rentowych;
10. inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej;
11. inicjowanie i popieranie działalności profilaktyczno-edukacyjnej wśród policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin;
12. kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych w celu integracji środowiska;
13. współorganizowanie z kierownictwem służbowym działalności kulturalnej w strukturach Policji oraz związkowych, realizacja problematyki kulturalnej w programach szkoleń;
14. realizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policjantów, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin;
15. działania zmierzające do podnoszenia zaufania społeczeństwa do Policji i policjantów;
16. przygotowanie i realizację programów obejmujących ubezpieczenia grupowe policjantów, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin;
17. inne działania mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

Nazwa obiektu: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Zarząd Wojewódzki w Opolu
Branża: Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
Województwo: opolskie
Adres: ul. Korfantego 2
45-077 Opole
Tel: 513 039 855
Tel: 77 422 33 03
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Fax: 77 422 33 01
Strona www: http://www.nszzp.opole.pl
E-mail: benedykt.nowak14@gmail.com

Słowa kluczowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Zarząd Wojewódzki w Opolu , Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Opole , Związek Zawodowy Policjantów Opole , Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Opole , ochrona prawna policjantów Opole , związek zawodowy Opole , policjanci Opole ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy: