Województwo opolskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie rozpoczęły swoją działalność 16 grudnia 2004 r, z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK". Warsztat w pierwszych trzech latach...
Od roku 1997 Zarząd Stowarzyszenia zorganizował kilka konferencji-wykładów, uczestniczyliśmy w konferencjach międzynarodowych. Udzieliliśmy pomocy w uzyskaniu pomp insulinowych dla 4 osób,...
Placówka czynna: Poniedziałek - Piątek: xxx   Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łubnianach: xxx KRS: xxx   Drugi adres placówki: xxx
KRS 0000033786PRZEKAŻ 1% PODATKU BGŻ SA O/OPOLE NR 40 2030 0045 1110 0000 0043 2490   Misja: WTWzK działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych. Profilaktyka niepełnosprawności...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Celami Związku są w szczególności: 1. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Związku...
Misja:- Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom.- Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, opieki i edukacji osób autystycznych.- Prowadzenie...

1 2 »