Województwo podlaskie, Naprawy Nawierzchni Lotniskowych