Ośrodki Zdrowia, podkarpackie
SOWiIK udziela pomocy psychologicznej oraz wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym, których rodziny znalazły się w ostrym kryzysie, zagrożone są poważnymi urazami fizycznymi i psychicznymi lub...
Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Krosno dodatkowe telefony xxxxxx ORGANIZACJĄ HOSPICJUM I PRACAMI KIERUJE: Prezes Koła, koordynator Hospicjum ks. Marek Zarzyczny tel: 0...
NZOZ „NASZE ZDROWIE-NIWIŃSCY” to przychodnia lekarza rodzinnego, która udziela bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Chcąc skorzystać z naszych...
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jako podmiot leczniczy wykonujący świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu...
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi w ramach kontraktu z NFZ. Prowadzimy nieodpłatną psychoterapię uzależnień, konsultacje psychologiczne oraz...

1